p. Miazdra H-PROBYT
+421948845222
02/52444761-2 kl. 106
miazdra@hprobyt.sk

Zástupcovia vlastníkov

Ján Magdoško
0914 773 395

Jaroslav Lokaj
0905 503 348

Peter Uhrík
0918 229 260

Jozef Zombor

H-PROBYT

Náš správca. Na stránke nájdete najmä kontakty na pracovníkov ktorí sú zodpovední za správu, zvolávanie schôdzí a podobne…

Poschodoch.sk

Portál poschodoch ponúka Vaše zálohové predpisy, kompletné hospodárenie, odpočty vodomerov a všetky dáta a údaje spojené s poplatkami za užívanie bytu a podobne. Na portál je nutné sa registrovať na základe kódu, ktorý nájdete v spodnej časti zálohovej faktúry od H-PROBYTu.
Registrácia na portál je spoplatnená ročne sumou približne 2€.

Bezpečné bývanie

Ide o projekt, do ktorého sme zapojení (viď nálepky na vstupe “Dom je pod zvýšeným dohľadom polície”) Ide o projekt od roku 1999 zaoberajúci sa najmä zabezpečením panelových domov, kde nájdu bezplatne informácie najmä správcovia a zástupcovia vlastníkov o možnostiach zabezpečenia a riešenia bezpečnostných drogových a iných problémov v dome. Projekt spolupracuje s firmou RYS ktorá sa špecializuje na dodávanie zabezpečovacej techniky.

OLO odvoz a likvidácia odpadu

Ponúka rôzne informácie, najdôležitejšie však je, ako správne separovať odpad. Dokument ktorý Vám s tým pomôže, nájdete aj priamo na Veterničke po kliknutí na tento odkaz.

OLO – zberný dvor

V prípade že ste si práve prerobili časť bytu či máte odpad, ktorý do komunálneho či triedeného odpadu nepatrí, budete musieť si ho na vlastné náklady odviezť. Pre našu mestskú časť je vyhradený zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste č. 2. Na tejto stránke nájdete informácie o otváracích hodinách ako aj pokyny, aký odpad môžete doviezť a aký objem odpadu Vám príjmu bezplatne. Nemajte však obavy, pri bežných objemoch odpadu (napr. pri rekonštrukcii )prijímajú odpad bezplatne na občiansky preukaz (overujú trvalý pobyt v BA IV)

SPP Distribúcia – 0850 111 727

Ak zacítite plyn, volajte HOTLINE.

ZSE – energetika – 0800 111 555

BARYT – Servis výťahov HOTLINE +421915291199

Pri zaseknutí volajte NONSTOP na uvedené číslo. V prípade poruchy bez nutnosti vyprosťovania osôb využívajte ONLINE nahlasovanie porúch.

Táto linka je spoplatnená. Ak uviaznete vo výťahu a nemáte kredit, zostáva Vám plakať. Nahlas.

SIEMENS – poruchy verejného osvetlenia

Korbelič – Havarijná poruchová služba

+421904107343 NONSTOP

BVS – Bratislavská vodárenská spoločnosť