Objekt Typ revízie Platnosť do Posledná revízia Nájdené závady Neodstránené závady
Veternicová 22-24 Revízia bleskozvodov 16.12.2020 16.12.2016 0 0
Veternicová 22-24 Revízia plynových rozvodov 18.12.2018 18.12.2015 0 0
Veternicová 22-24 Revízia výťahov po 3 rokoch 20.5.2018 20.5.2015 0 0
Veternicová 22-24 Revízia výťahov po 6 rokoch 20.5.2021 20.5.2015 0 0
Veternicová 22-24 Revízia elektrických inštalácií 30.4.2022 30.4.2017 0 0
Veternicová 22-24 Kontrola protipožiarnych zariadení 21.6.2017 21.6.2016 0 0
Veternicová 22-24 Kontrola domových regulátorov plynu 18.5.2017 18.5.2016 0 0