Konštrukčný prvok Počet Náklad Záruka do Stav Poznámka Objekt
Výťah 4 dobrý VET22/24
Strecha 1 dobrý VET22/24
Schodiská 4 dobrý VET22/24
Rozvody TV 1 VET22/24
Bleskozvody 6 dobrý VET22/24
Rozvody plynu 1 vyhovujúci potrebné vykonať sanáciu a zakonzervovanie rozvodov VET22/24
Vchodové dvere 4 dobrý VET22/24
Rozvody kúrenia 1 dobrý potrebné dodatočné vyregulovanie sústavy po zateplení domu VET22/24
Elektrické rozvody 1 dobrý VET22/24
Merače tepla  (PRVN) 1 dobrý overené + nové merače TECHEM VET22/24
Obvodové konštrukcie 1 dobrý zateplené v roku 2012 VET22/24
Protipožiarne zariadenia 1 dobrý ročná periodická kontrola VET22/24
Elektronický prístupový systém 6 dobrý potrebné vymeniť systém uzamykania vchodov VET22/24